Projekti lühikirjeldus:

o EU53717, VM048051 Ettevõtte arenguprogramm 2019-2021
o EU60292, Perioodi 2014-2020 ettevõtja tootearenduse toetus COVID-19

Eesmärk:

o Arenguprogramm: Projekti eesmärk on viia tootmisvõimekus kooskõlla ettevõtte müügipotentsiaaliga tootmise, tegevuste ja süsteemide optimeerimise tulemusena ning selle läbi suurendada ekspordivõimekust. perioodil 06.11.2019 – 05.05.2021
o COVID-19 Tootearendusporjekt: Projekti eesmärgiks on välja töötada tervislike/funktsionaalsete lastetoitude sari vanusegrupile, mis on vähendatud suhkrusisaldusega, suurema ja mitmekesisema kiudainete profiiliga, kõrgema vitamiinide ja mineraalainete sisaldusega.

Tulemus:

o Arenguprogramm: Tootmise ja tegevuste optimeerimise tulemusena suurendame eksporti 2021. aastaks 50% kogukäibest. Eesti turul näeme kasvu peamiselt sortimendi laiendamisest ja müügitööst jaekettides.
o COVID-19 Tootearendusporjekt: Uute toodete lisandumisega kaasneb ettevõtte tootmismahu tõus, mille läbi kasvab ettevõtte käive 10 – 15 %.

Toetuse summa:

o Arenguprogramm: 92 714,60 ning omafinantseering 172 187,60 eurot (toetus moodustab 35%)
o COVID-19 Tootearendusporjekt: 329 196,00 ning omafinantseering 82 299,00 eurot (toetus moodustab 75%)

Projekte kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest

• Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel projekti “Välismessitoetus“ raames osalemisel ISM Kölni messil perioodil 27.01-30.01.2019. Messilt saime 286 kontakti millest on tänaseks 6 realiseerunud reaalse tellimusena.
• Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel arendasime ettevõtet projekti „AS Balsnack International Holding arenguplaan“ raames. Projekti eesmärgiks oli arendada private label tooteid välisturgudel ning tõsta ettevõtte tootmisvõimsust. Projekti perioodiks on 01.10-2016 – 31.03.2018 ning kogumaksumus 138 580,00 €, millest 90 077,00 € omafinantseering ja 48 503,00 € toetuse summa.
• Euroopa Regionaalarengufondi toetusel viisime läbi 15.06-15.09.2017 Innovatsiooniosaku projekti koostöös TFTAKiga leidmaks tootearenduse lahendusi linnutoidu sortimendis seakõrnete kasutamiseks. Projekti maksumus 4945€, millest 989€ omafinantseering ja 3956€ toetuse summa.